Τι είναι οι Μαθηματικοί Αγώνες;

Oι Μαθηματικοί Αγώνες των Αρσακείων Σχολείων, που καθιερώθηκαν από το 2016, αποτελούν ουσιαστικά μια συνέχεια τής εκπαίδευσης των μαθητών μας στη μαθηματική σκέψη.

Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι τα Μαθηματικά  έχουν την πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινότητά μας και ότι απευθύνονται σε όλους τους μαθητές, αρκεί να τα αγαπήσουν και να προσπαθήσουν, και σε μαθητές, δηλαδή, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στο πλαίσιο τού κανονικού προγράμματος διδασκαλίας.

Οι μαθητές σ’ αυτούς τους αγώνες μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, καθώς διαγωνίζονται μεταξύ τους σε ομάδες, και  επομένως να αναγνωρίζουν την αξία τής ομαδικής επιτυχίας.

Αρχίζουν επίσης να αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά σαν παιχνίδι, στο οποίο καλούνται όλοι να συμμετάσχουν και να περάσουν καλά. Ένα παιχνίδι τού νου αλλά και τής ίδιας τής ζωής.

Αυτό φαίνεται και από τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές:

  • επίλυση γρίφων και λογικών προβλημάτων
  • μετρήσεις και κατασκευές μέσω πραγματικών προβλημάτων σε φυσικό περιβάλλον
  • αντιμετώπιση αποστολών οι οποίες εκτελούνται σε στάδια
  • ασκήσεις κλασικών μαθηματικών και κατασκευή δικών τους προβλημάτων και ασκήσεων
  • αντιμετώπιση ανοιχτών προβλημάτων

Κι όμως: τα μαθηματικά είναι για όλους

Δεν πρόκειται για απλό μαθηματικό διαγωνισμό, όπου άριστοι στα μαθηματικά μαθητές προσπαθούν να κερδίσουν κάποια ατομική διάκριση. Οι Μαθηματικοί Αγώνες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές, ακόμη και σε εκείνους που φοβούνται τα μαθηματικά, ωθώντας τους με δημιουργικό και συνεργατικό τρόπο να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων και να συνειδητοποιήσουν τελικά ότι ο καθένας μπορεί με τον δικό του τρόπο να βοηθήσει αποτελεσματικά την ομάδα του και όλοι να διδαχθούν από την αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της ομάδας.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Λιναρδάκη, συντονιστή Μαθηματικών των Αρσακείων Σχολείων, οι άξονες φιλοσοφίας των Μαθηματικών Αγώνων που διοργανώνει η Φ.Ε. είναι οι εξής:

Tα μαθηματικά είναι για όλους!

Οι Αγώνες είναι ομαδικοί και όχι ατομικοί. Σε μια εποχή στην οποία οι νέοι άνθρωποι καλούνται, συχνά, να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες τόσο στο επιστημονικό όσο και στο εργασιακό επίπεδο, η επιλογή αυτή υπερβαίνει το δίλημμα: είμαι ικανός ή όχι; Στο πλαίσιο της ομάδας αναπτύσσεται μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην προσωπική ικανότητα και ατομική διάκριση με τη συλλογική επιτυχία της ομάδας. Οι ατομικές ικανότητες βοηθούν και διαχέονται στην ομάδα, αλλά και οι ιδέες των άλλων πλουτίζουν τον καθένα. Συχνά το ομαδικό αποτέλεσμα υπερτερεί του αθροίσματος των ατομικών δεξιοτήτων. Η Διδακτική των Μαθηματικών έχει ασχοληθεί, εδώ και χρόνια, με τη σπουδαιότητα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και τη σημασία της αλληλεπίδρασης στην κατάκτηση της γνώσης. Έχουμε απτά παραδείγματα από τα προηγούμενα χρόνια στα οποία μαθητές «χαμηλής επίδοσης στο σχολείο», αφενός βοήθησαν τις ομάδες τους με τις νοητικές τους δυνατότητες, αφετέρου βοηθήθηκαν από την ομάδα να βελτιώσουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Οι Μαθηματικοί Αγώνες βοηθούν τα παιδιά να μη φοβούνται τα Μαθηματικά.

 Όλοι συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων – Οι Αγώνες δεν είναι μόνο για αρίστους!

Επίλυση καθημερινών προβλημάτων

Τα αγωνίσματα εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που, παρόμοια, θα συναντήσουν στη ζωή τους. Εκτός από τα κλασικά μαθηματικά και τους γρίφους τα οποία υπάρχουν και σε άλλους διαγωνισμούς, υπάρχει και το αγώνισμα σε εξωτερικούς χώρους, στο οποίο οι μαθητές καλούνται να πραγματευτούν πραγματικά προβλήματα: πρέπει να κάνουν μετρήσεις και κατασκευές και να δώσουν απαντήσεις.

Επιλογή κατάλληλων πληροφοριών

Τόσο στο πλαίσιο των κλασικών μαθηματικών όσο και στον τελικό, οι μαθητές καλούνται να λύσουν προβλήματα επιλέγοντας τα δεδομένα από μία λίστα. Άλλωστε στην εποχή της πληροφορίας πρέπει να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες.

 Βλέπουμε τα Μαθηματικά ως ευχάριστα διανοητικά παιχνίδια!

Παιχνίδι και μαθηματικά